fbpx

GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů – www.rezidencejanov.cz

V souvislosti s tím, že jste uvedli Vaše osobní údaje na webové stránce
www.rezidencejanov.cz Vám tímto poskytujeme informace o jejich zpracování v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů – GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Rezidence Janov s.r.o., adresa: Na Topolce 1348/7,
140 00 Praha – Nusle (dále jen “správce”)
e-mail: info@rezidencejanov.cz
webová stránka: www.rezidencejanov.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze ve Vámi poskytnutém rozsahu, tedy:
Jméno a Příjmení a E-mail.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány za účelem budoucího provedení
nabídky na uzavření kupní smlouvy na prodej bytových jednotek, které stránka
www.rezidencejanov.cz prezentuje. Právním základem zpracování Vašich
osobních údajů je tedy plnění smlouvy, případně provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na Vaši žádost.